CALENDARI ESCOLAR 2020 - 2021 EN ALTEA

 

INICI DEL CURS: 7 DE SETEMBRE

 
VACANCES 1r. TRIMESTRE: DEL 23 DE DESEMBRE AL 6 DE GENER
 
VACANCES DEL 2n TRIMESTRE: DEL 1 AL 12 D'ABRIL
 
FESTES ESTATALS, AUTONÒMIQUES I LOCALS: 28-29 DE SETEMBRE, 9-12 D'OCTUBRE, 8 DE DESEMBRE, 1 DE FEBRER, 19 DE MARÇ.
 
DIES NO LECTIUS ACORDATS AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: 7 DE DESEMBRE, 18 DE MARÇ
 
FI DE CURS: 23 DE JUNY